8 BƯỚC VƯỢT QUA THẤT BẠI

Mỗi khi bạn nói với chính mình“ Tôi ngu quá! Tôi là thứ vô dụng.”“Tôi chẳng làm nên trò trống gì!”“ Tôi nghèo/ kém hấp dẫn.. chẳng ai thèm để ý đến tôi đâu.”Mỗi khi...

4 CÁCH VƯỢT QUA NỖI SỢ

4 CÁCH VƯỢT QUA NỖI SỢ ĐỂ THÀNH CÔNGAi cũng sợ. Sợ là một trong những bản năng để sinh tồn. Trong não chúng ta có bộ phận amygdala ( hạt hạnh nhân) là nơi...

3 TỪ NGỮ ĐỂ VƯỢT QUA KHÓ KHĂN

Từ ngữ có thể thay đổi não, nhận thức và hành động của mình và người khác. Có câu nói “ Đá và gậy gộc chỉ làm gãy xương, nhưng từ ngữ làm thay đổi...

TẠO 4 CHẤT KÍCH THÍCH CHO CUỘC SỐNG & CÔNG VIỆC

Mỗi ngày bạn phải ôm ai hay được ai ôm ít nhất 8 lần. Ôm con, ôm bạn, ôm đồng nghiệp, chồng, vợ người yêu, khách hàng…gì cũng tốt. Điều này rất quan trọng cho...

video Block
Double-click here to add a video by URL or embed code. Learn more