Trò chuyện với sáng lập viên của Lead Across Cultures

Chương trình THE KIM NHUNG SHOW trò chuyện cùng cô Lan Bercu, sáng lập viên...

Lan-Bercu_lead_across_cultures2.png

Trò chuyện với sáng lập viên của Lead Across Cultures Phần 2

Chương trình THE KIM NHUNG SHOW kỳ này có dịp tái ngộ cùng cô Lan Perque...

Atlanta Business Radio

Interview with Atlanta Business Radio on the importance of principles for strong business plans and relationships.

Tôi Và Việt Nam: Lan Bercu

Chương trình Tôi Và Việt Nam của FBNC Vietnam phỏng vấn phần 1

FBNC - Nghề diễn giả quốc tế (Phần 1)

PHỎNG VẤN VỚI BUSINESS INNOVATOR MAGAZINE USA (Radio)

Tôi Và Việt Nam: Phần 2

Chương trình Tôi Và Việt Nam của FBNC Vietnam phỏng vấn phần 2

FBNC - Nghề diễn giả quốc tế (Phần 2)

Tôi Và Việt Nam: Phần 3

Chương trình Tôi Và Việt Nam của FBNC Vietnam phỏng vấn phần 3

FBNC - Nghề diễn giả quốc tế (Phần 3)